top of page

"זמן תגובה" אמריקה - ישראל

בתקופה המאתגרת והמשוגעת שבה אנו נמצאים "זמן תגובה" מקבל משמעות גדולה יותר מימים רגילים כתיקונם כי כולנו נמצאים במין "סיר לחץ" וחוסר וודאות אשר אנו אמורים להתמודד עמו ולכן ההמתנה לתגובה יותר קשה. "זמן תגובה" יכול לבוא ליידי ביטוי אם זה במקרה בו אנו מחפשים עבודה ולאחר ראיון העבודה מחכים לתשובה, אם זה תוך כדי עבודה - שליחת אימיילים השארת הודעות ועוד.

כאשר אנו נמצאים במצב בו אנו מחכים לתגובה מהבוס, מקום עבודה חדש, או מקולגה לעבודה יש לקחת כמה דברים בחשבון .


ראשית - כולנו שונים ,וזה ידוע, אך כאשר אנו ממתינים לתגובה מהצד השני או נוטים לשכוח זאת, יש לזכור שכל אדם שונה מרעהו ולכן גם זמן התגובה יהיה שונה משלנו, בייחוד שמדובר באדם שהתרבות והרקע שלו שונה מאתנו, אין זה אומר שהצד השני אינו מעריך אותנו או איננו רואה חשיבות במתן התגובה, אך ישנם אנשים שזמן התגובה שלהם מהיר ויש כאלה שאיטי, כל אחד והשעון שלו:) אם מדובר בקולגה לעבודה אז מן הסתם אנו מודעים לכך ושזה קורה יש צורך להזכיר זאת לעצמנו:) אם מדובר בחיפוש עבודה זהו מקרה שונה ולכן יש ליתן זמן ( לפחות שבוע) עד לתגובתו של הצד השני.


הדבר הנוסף אשר הזכרתי לעיל הינו פערי תרבויות - אנו הישראלים, ברובנו, מהירים, אקטיבים, לעיתים האקטיביות שבנו אף מתפרשת כאגריסיביות כאשר אנו עובדים בסביבת עבודה אמריקאית. האמריקאי בניגוד אלינו, ברובם, יותר מחושב חי בתוך מסגרות פחות מהיר ולעיתים ההתנהגות שלו מתפרשת עבורנו במידה מסויימת כפאסיביות או איטיות.

התנהגות זו באה ליידי ביטוי ב"זמן התגובה"! זמן התגובה אצל האמריקאי יהיה יותר איטי ב"משקפת " שלנו שכן הינו פחות אקטיבי/אסרטיבי, וכאשר תגיע התגובה גם אם באיחור ,עפ"י הקריטריונים שלנו, היא תיהיה עטופת גינונים "אני מאוד מעריך את זה" "מחכה לפגישתנו הבאה", לעומת הישראלי אשר יש לו "קוצים בישבן" ולכן זמן התגובה יהיה יותר מהיר וללא גינונים מיותרים "ישר ולעניין". כמובן זוהי הכללה ויש תמיד יוצאים מן הכלל.


אם כן, ניתן לראות גם בדוגמא קטנה זו ש"זמן התגובה" מבליט את פערי התרבויות בין האמריקאים והישראלים, ואנו כישראלים העובדים עם העולם האמריקאי צריכים לקחת את זה בחשבון על מנת שהעבודה עימם תיהיה יותר שלווה נעימה והכי חשוב פרודוקטיבית ועטופה בתקשורת בריאה.לבריאות ותקשורת בריאה :)

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page