top of page

CHANGING A MAINTENANCE OR ALIMONY DUE TO CORONAVIRUS

את עבודתי ואני אמור לשלם מזונות לבן או בת הזוג? או עפ"י המונח המשפטי MAINTENANCE

OR ALIMONY ?


בגדול שינוי סכום המזונות תלוי בשינוי נסיבות מהותי, ללא ספק איבוד עבודה או לחילופין ירידה חדה ומשמעותית בשכר יכולה להוות סיבה מספקת להפחתת המזונות.

בכובעי כמגשרת ולא כעורכת דין, אנוכי תומכת בגישת ההידברות/ התקשורת, לנסות ולמצוא את האיזון בין הסכום אותו אני נדרש לשלם ובין ההכנסות שלי.

הצדדים צריכים להבין שזהו מצב זמני בר חלוף, לאחר מכן סבירות גבוהה שהמצב יחזור לקדמותו וכך גם סכום המזונות אותו אני נדרש לשלם.


במידה ונתקלים בקשיים בתקשורת הבין אישית ולא ניתן להגיע להסכמה ניתן לפנות לביהמ"ש.


לאלו שחוו ועברו את הליך הגירושין ידוע שישנה פורמולה במדינת ניו יורק ובמדינות אחרות ברחבי ארה"ב לחישוב מזונות אלו, והשכר הינו פרמטר מהותי בחישוב סכום המזונות.


יש לזכור, שחשוב לפנות לביהמ"ש במעוד מועד, מכיוון שגם אם השופט יחליט שיש דברים בגו ושיש צורך לשנות את הסכום, השינוי לא נעשה רטרואקטיבי.... ולכן השינוי לא יעשה מיום שאיבדת את עבודתך, אלא השופט במידה ויקבל את הבקשה ישנה את הסכום רק מיום שהוגשה הבקשה ולא יום אחד לפני!


לכן, אם משהו קרה שדורש שינוי בסכום המזונות נסו תחילה בדרך ההידברות החברות השותפות ללא צורך לפנייה לעורך דין והגשת בקשה לביהמ"ש, חיסכו זמן וכסף!


אך אם נתיב זה כרוך בקשיים עומד לרשותכם ההליך המשפטי.


*ראוי לציין שחלק מבתי המשפט עובדים במתכונת חירום עקב המצב הנתון - הקורונה.


לבריאות ותקשורת בריאה!

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page