top of page

?הסדרי ראייה והקורונה מה עושים


הקורונה אשר פקדה אותנו שינתה את חיינו בהרבה מובנים, לגרושים מבינינו השינוי מורגש בהיבטים נוספים כגון: משמורת על הילדים , תשלומי מזונות ילדים או מזונות לבן או לבת הזוג.


אתייחס למשמורת על הילדים, ברוב המקרים יש חלוקה כלשהיא בין ההורים בהיבט של המשמורת, בימים כתיקונם הילדים מתניידים בין ההורים, כל הורה יודע את הימים והשעות שלו עפ״י הסכם או הוראת ביהמ״ש לענייני משפחה.

אך מה קורה בימים מטורפים שכאלו ?? מה קורה במידה ואחד ההורים נחשף למישהו שהיה חולה בקורונה אך אינו מראה סימנים ולא מוכן לוותר על הסדרי הראייה שלו עם ילדיו, האם הורה שמחוייב להיות בבידוד על אף שאיננו מראה סימנים ואיננו חולה ביהמ״ש יכול לאסור עליו לראות את ילדיו ? ובכלל ההתניידות בין בית לבית אף היא יכולה להוות סיכון כלשהוא, הבן או הבת זוג החדשים של ההורה האם הם מהווים סיכון במידה והם עובד חיוני ?

אני בטוחה שאת הרבה הורים השאלה הזאת מעסיקה והדאגה לילדיהם מרחפת מעל ראשם.


התשובה לכך איננה ברורה ובהירה, בגדול הסדרי הראייה אמורים להשאר כסדרם ביהמ״ש במסצוסס אמר ״ both parents should cooperate" , ללא ספק בני הזוג צריכים לנסות ולתקשר ביניהם מה הדבר הטוב ביותר עבור ילדיהם תחת הנסיבות הקיימות במידה וישנו סיכון כלשהוא לילדים, אך אני מניחה שישנם מקרים שהתקשורת איננה כה בריאה ולכן הפתרון לכך איננו נראה באופק.....


העובדות צריכות להיות לנגד עיניכם, האם הילד הינו ברמת סיכון גבוהה ? כגון חולה אסטמה. האם אחד ההורים נחשף למישהו שחולה בקורונה ? האם אחד ההורים או בני זוגם עובד בעבודה חייונית אשר מחייבת אותו להחשף לחולי קורונה ? במידה והתשובה לכך היא חיובית, יש לשקול פתרונות חלופיים זמניים!! לתקופה זו.


כמה פתרונות:


1. תחשבו על הפתרון כ ״פיצוי״ לאותו הורה ולילדים (בשל התקופה הנוכחית) לדוגמא: לאחר שהסכנה תחלוף, אם ההורה היה רואה את הילדים פעמיים בשבוע וכל סוף שבוע שני בהתאם להסכם הרגיל הילדים יכולים להגיע להורה כפיצוי זמני כל סוף שבוע במהלך של חודש או חודש וחצי, לחילופין ניתן להחליט כי הילדים ישהו עם ההורה במקום פעמיים בשבוע, ארבע פעמים באמצע שבוע במהלך של חודש. כמובן שהפתרון הינו זמני ולאחר מכן תחזרו להסדרי הראייה הרגילים שנקבעו בהסכם או ע״י ביהמ״ש.


2. שימוש בוידאו כגון: zoom סקייפ , תחליטו שכל יום הילדים יראו את ההורה באמצעות הוידאו במהלך של חצי שעה לפחות ביום. ובנוסף גם שידברו בטלפון, תלוי כמובן בגיל הילדים. ילדים קטנים הוידאו הינו כלי יעיל, ילדים מתבגרים יכולים להשתמש בנייד האישי שלהם.


3. שליחת הודעות, אם מדובר בילדים קטנים ניתן לבקש מהם לצייר ציור לכתוב מה עשו כל יום ולשלוח להורה.


4. שמדובר בילדים מתבגרים גיל 12 ומעלה תלוי בשיקול ההורים, במידה וההורה איננו בבידוד אך עדיין נשקפת סכנה כי הינו עובד חיוני או בת זוגתו או בן זוגה הינם עובדים חיוניים, ניתן לראות את הילדים במרחק של 2 מטר, להפגש בחוץ אם מזג האויר מאפשר.


והכי חשוב תפנימו ותבינו שתקופה זו הינה זמנית, שהילדים הם הדבר הכי חשוב ויקר עבור שניכם ובזה ישנה הסכמה מלאה!


במידה וקשה קבלת ההסכמה וההחלטה בנושא, ללא ספק גישור יכול להועיל ולייצר עבורכם רעיונות יצירתיים על מנת לפתור ולעבור בשלום את התקופה ההזויה אליה נקלענו.


לבריאות ותקשורת בריאה :)


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page