top of page

משפחה מעל הכל


תקופת החגים מייצרת אצלנו רגשות שונים, שמחה, בדידות , כעס וגעגוע , עבור ישראלים רבים שחיים כאן הרחק מהמשפחה המורחבת הגעגוע היום יומי מקבלת בתקופת החגים משנה תוקף, אף מוביל לתחושה של מועקה , לא כך הדבר בקרב משפחות שקצר בתקשורת הוביל לקרע ביחסים, ברוב המקרים קצר בתקשורת הוא הגורם העיקרי ליחסים מעורערים.

כאלו הם בני משפחת כהן, האחים דוד מרים וקרן (השמות בדויים) מצויים בנתק ממושך. פגשתי בם לאחר פנייתם לבית המשפט על רקע כספי, עוד טרם החלנו לדבר הבנתי כי יש לגשר על היחסים הטעונים הקיימים ביניהם, ולכך גישור הוא ההליך המתאים ביותר עבורם.

השיחה בינינו נפתחה במספר מילות היכרות ודקות אחר כך הפכה לשיחה קשה וטעונה, בין השלושה התפתח שיח כואב ומהפרטים שעלו הצטיירה התמונה הבאה: דוד ומרים תבעו את קרן על סך 3000 דולר בטענה שהיא לקחה כספים מחשבון סבתם , קרן הינה האפוטרופוס של חשבונות הסבתא,עפ״י בקשת הסבתא שהיא תנהל את חשבונותיה וכל ענייניה האישיים. היא טענה שלא עשתה שימוש בכספי הסבתא לטובתה האישית , אך הם טענו שלא נמצאו קבלות על סכומים אלו .

לאחר שיחה קולחת בין הצדדים הבנתי שיש להפריד בין האחים ולשוחח עם כל אחד מהם בנפרד. בשיחה עם דוד ומרים הבנתי שהם מחד אוהבים ומתגעגעים מאוד לקרן, ומאידך הם כעוסים פגועים מרגישים מנודים, תוך כדי שיחה הבנתי כי דוד ומרים אינם חושבים שקרן לקחה את הכספים ובזבזה אותם לטובתה האישית, ואם כך תהיתי מה באמת קרה כאן? מדוע הגיעו לבית המשפט?

בשיחה עם קרן נמצא הפתרון. קרן סיפרה כי בנוסף להיותה האפוטרופוס של חשבונות הסבתא הינה גם האפוטרופוס של אמם קרי: אחראית על חשבונות האם וכל העניינים הנלווים לטיפול באמם חולת דימנציה ופרקינסון השוהה בבית אבות. לדבריה דוד ומרים חשו מנודים, הם הרגישו כי אינם נמצאים בין מקבלי ההחלטות ומכאן הדרך לפגוע בקרן הייתה קצרה, והם החליטו לנגח אותה בבית המשפט.

בתום השיחות האישיות שבתי וקיימתי שיחה עם שלושת האחים. השיחה הייתה קשה, מלווה בדמעות, ותסכול פנימי, אך השיחה שהתנהלה תוך שאני מגשרת בין הצדדים הייתה הפעם הראשונה שנושאים מעין אלו עלו בין האחים, נדמה כי התחושות הקשות נדחקו אל תוך קופסא למשך שנים ארוכות, והפעם ניתן דרור לתחושותיהם והכעסים הרגשות והתסכול שהיה מנת חלקם במשך שנים יצא החוצה. בתום הפגישה סוכם כי דוד ומרים יהיה שותפים להחלטות המתקבלות בנוגע לאמם, וקרן הוסיפה כי מרים שהינה אחות במקצועה תהיה אחראית באופן בלעדי על כל ההחלטות הנוגעות לטיפול הרפואי באם. מרים התרגשה עד דמעות והמילים נעתקו מפיה , השתיים התחבקו בחום. ומה בנוגע לתביעה אתם בוודאי רוצים לשאול? התביעה בוטלה בסוף הפגישה איש לא התעניין בכסף, מתברר שאהבת משפחה ותמיכה גם בעידן שלנו קודמים לכול.

חגים זהו זמן טוב לעשיית חשבון נפש! אנחנו ניצבים בפתחו של חג הפסח "חג החירות" המסמל עבור רבים מאתנו את החופש שלנו לבחור. אולי זה הזמן להרים טלפון לדבר לשוחח לנסות לגשר על הרע ולזכור את הטוב, כי בסופו של יום משפחה זהו ערך עליון.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page